Przetargi i konkursy

Zapytanie cenowe na zakup leków dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

14 czerwca 2024 r. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Oświadczenie o zapoznaniu z warunkami umowy

Oświadczenie o braku wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu wymagań

Projekt umowy

Dodatkowe informacje:

Pytania i odpowiedzi 1

Kalkulacja ceny – aktualizacja 1

Pytania i odpowiedzi 2

Kalkulacja ceny – aktualizacja 2

Wyniki

Wybór oferty