STRONA GŁÓWNA


Zdjęcie prezentuje numery alarmowe. 999 Państwowe Ratownictwo Medyczne. 997 Policja. 998 Straż Pożarna. 112 Europejski numer alarmowy


Guzik po naciśniśnięciu którego otwierane są mapy google na których widoczna jest okalizacja Automatycznych Defibrylatorów w mieście i gminie skawina.


Guzik po kliknięciu którego powiększ się na ekranie numer do poradni specjalistycznych mieszczących się w budunku pogotowia. Numer ten to 12 276 84 88


guzik po kliknięciu którego użytkownik przeniesiony zostanie na stronę biuletynu informacji publicznej pogotowia ratunkowego w skawinie


Guzik po kliknięciu którego użytkownik przeniesiony zostaje na stronę miasta i gminy skawina.


guzik po kliknięciu którego użytkownik przeniesiony zostaje na stronę NFZ kraków


guzik po kliknięciu którego użytkownik przeniesiony zostaje na stronę facebookową pogotowia ratunkowego w skawinie
MAŁOPOLSKA TARCZA MEDYCZNA

AKTUALNOŚCI


cww trust seal