DLA PACJENTA

DLA PACJENTA

D O K U M E N T A C J A   M E D Y C Z N A

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

    1. Pacjentowi, którego ona dotyczy, na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).
    2. Osobie upoważnionej przez pacjenta, na podstawie pisemnego upoważnienia.
    3. Przedstawicielom ustawowym pacjenta :
        – rodzicom – na podstawie dokumentu tożsamości,
        – opiekunom prawnym – na podstawie odpowiednich dokumentów oraz dowodu tożsamości.
    4. Innym, uprawionym organom publicznym i instytucjom.

JAK UZYSKAĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ ? ? ?

 
 1. Pobierz i Wypełnij wniosek. (wniosek możesz pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać w siedzibie Pogotowia Ratunkowego ul. Niepodległości 12 piętro I – Administracja.) – Wzór wniosku do pobrania
 2. Jeżeli chcesz uzyskać dokumentację członka rodziny potrzebne będzie upoważnienie. (upoważnienie możesz pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać w siedzibie Pogotowia Ratunkowego ul. Niepodległości 12 piętro I – Administracja.) – Wzór upoważnienia do pobrania
 3. Z wypełnionymi dokumentami zgłoś się do siedziby Pogotowia Ratunkowego w Skawinie ul. Niepodległości 12 piętro I – Administracja. (Możesz także wypełnić wszystkie potrzebne dokumenty na miejscu)
 4. Dokumentację medyczną wydajemy tak szybko jak tylko jest to możliwe.
 5. Za wykonanie odpisu, wyciągu lub kopii dokumentacji nie pobieramy opłat.
 6. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości prosimy zadzwoń do nas tel: 12 276 09 31 godz.8-15

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

 

 

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR
powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.
 
Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:
 
 • Utrata przytomności
 • Zaburzenia świadomości
 • Drgawki
 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nasilona duszność
 • Nagły ostry ból brzucha
 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Masywny krwotok z dróg rodnych
 • Gwałtownie postępujący poród
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • Rozległe oparzenia
 • Udar cieplny
 • Wyziębienie organizmu
 • Porażenie prądem
 • Podtopienie lub utoniecie
 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • Dokonana próba samobójcza
 • Upadek z dużej wysokościRozległa rana, będąca efektem urazu Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 
W ramach działań Pogotowia i SOR nie można uzyskać:
 
 • Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • Recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłymi
 • Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
 • Skierownia do specjalisty
 • Badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego

guzik po kliknięciu którego użytkownik przeniesiony zostanie na stronę nfz do zakładki nocnej i świątecznej opieki medycznej gdzie znajdzie szeczegółowe dane takie jak aders i telefonWykaz telefonów i adresów do nocnej i świątecznej opieki medycznej