O NAS

O NAS

Zdjęcie informujące o tym iż pogotowie ratunkowe imienia siegfrieda greinera w skawinie jest instytucją miasta i gminy skawina

     Pogotowie Ratunkowe w Skawinie rozpoczęło swoją działalność od dnia 01.04.1995 roku jako jednostka organizacyjna Zespołu Lecznictwa Otwartego. Od 01.01.2001 roku Pogotowie działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

     Organem założycielskim Pogotowia jest Rada Miejska w Skawinie.

     W maju 2003 roku Pogotowiu zostało nadane imię Siegfrieda Greinera, jednego z głównych inicjatorów idei partnerstwa w Hürth, wieloletniego przyjaciela Skawiny.

     Pogotowie Ratunkowe w Skawinie realizuje zadania i cele w oparciu o Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Statut. Udzielamy świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia. Zespoły Ratownictwa Medycznego „S” i „P” podejmują medyczne czynności ratunkowe w warunkach poza szpitalnych. Najważniejszym celem naszych działań jest, aby pierwsza pomoc dotarła jak najszybciej w miejsce zdarzenia a poszkodowany – pacjent niezwłocznie został odwieziony do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

       Pogotowie Ratunkowe w chwili obecnej dysponuje 3 Zespołami Ratownictwa Medycznego:

  • K01 21 – ZRM SPECJALISTYCZNY (FUNKCJONUJĄCY W GODZINACH 15-7)
  • K01 052 – ZRM PODSTAWOWY (FUNKCJONUJĄCY W GODZINACH 7-7)
  • K01 140 – ZRM PODSTAWOWY(FUNKCJONUJĄCY W GODZINACH 7-15)

    Świadczenia zdrowotne realizowane są przez kadrę medyczną posiadającą wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

na zdjęciu widoczna jest karetka P stojąca przed garażem