Zamieszczono 21.11.2019

POGOTOWIE RATUNKOWE IM.S.GERINERA W SKAWINIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

 • Lekarzy w Zespole Państwowego Ratownictwa Medycznego,

Zamieszczono 21.11.2019

POGOTOWIE RATUNKOWE IM.S.GERINERA W SKAWINIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

 • ratowników medycznych oraz pielęgniarki/pielęgniarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego,

Zamieszczono 21.11.2019

POGOTOWIE RATUNKOWE IM.S.GERINERA W SKAWINIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

 • kierowców ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznegoz uprawnieniami ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu,

Zamieszczono 21.10.2019

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPON DO AMBULANSÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Zamieszczono 19.08.2019

 • KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZESPOLE PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO


Zamieszczono 17.06.2019

 • ZAPYTANIE OFERTOWE - LEKI NA POTRZEBY ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO


Zamieszczono 04.06.2019

 • KONKURS OFERT NA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZESPOLE PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO


Zamieszczono 17.05.2019

 • KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SKAWINIE


Zamieszczono 15.04.2019

 • INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA SPRZEDAŻ AMBULANSU SANITARNEGO MERCEDES BENZ SPRINTER - w formie ogłoszenia


Zamieszczono 18.03.2019
 • OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AMBULANSU MEDYCZNEGO W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ (z wolnej ręki)
Zamieszczono 05.04.2019

Zamieszczono 11.03.2019
 • ZAPYTANIE OFERTOWE -
  (Sukcesywny zakup paliwa płynnego tj.oleju napędowego dla ambulansów medycznych)
Zamieszczono 26.03.2019

Zamieszczono 22.02.2019
 • OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AMBULANSU MEDYCZNEGO W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ (z wolnej ręki)

Zamieszczono 01.03.2019


Zamieszczono 11.02.2019
 • TRZECIE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AMBULANSU MEDYCZNEGO
Zamieszczono 22.02.2019

Zamieszczono 24.01.2019
 • DRUGIE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AMBULANSU MEDYCZNEGO
Zamieszczono 7.02.2019

Zamieszczono 08.01.2019
 • OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AMBULANSU MEDYCZNEGO

do 31.12.2 0 1 8

Wyniki konkursu lekarze 2109.pdf