Skawińska Koperta Życia jest akcją społeczną, skierowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, a w szczególności do osób starszych, samotnych i chorych. Celem nadrzędnym kampanii jest przede wszystkim znaczne przyspieszenie udzielania czynności ratunkowych przez służby medyczne w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Gminy Skawina, a co za tym idzie zwiększenie ich realnego bezpieczeństwa.

Zestaw Skawińskiej Koperty Życia jest bezpłatny i składa się z plastikowej koperty oraz karty informacyjnej. Karta informacyjna, którą należy wypełnić, zawiera najważniejsze informacje o:

  • podstawowych danych personalnych;
  • stanie zdrowia;
  • rozpoznanych chorobach;
  • zażywanych lekach;
  • alergiach;
  • a także dane kontaktowe najbliższej rodziny lub opiekunów, tak aby służby medyczne mogły się w razie konieczności szybko z nimi skontaktować.

Informacje jakie zawiera karta informacyjna mogą okazać się niezbędne w trakcie udzielania pomocy przez ratowników medycznych - w tym ratowania życia.

Karta informacyjna została przygotowana tak, by każdy mógł ją uzupełnić samodzielnie. Wypełniony dokument umieszcza się w plastikowej kopercie, a następnie w lodówce (najlepiej na górnej półce po prawej stronie). Umieszczenie koperty w lodówce umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

Bardzo ważne jest, by informacje zawarte w Skawińskiej Kopercie Życia były zawsze aktualne. Bezpiecznie jest sprawdzać je przynajmniej raz na 3 miesiące, a jeśli zajdą zmiany - zaktualizować. Kartę informacyjną można pobrać poniżej, wydrukować i wypełnić według instrukcji, a nieaktualną zniszczyć.

źródło:http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=550&menu_id=7...