Kiedy wezwać Pogotowie

lub

udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR
powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:
 
 • Utrata przytomności
 • Zaburzenia świadomości
 • Drgawki
 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nasilona duszność
 • Nagły ostry ból brzucha
 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Masywny krwotok z dróg rodnych
 • Gwałtownie postępujący poród
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • Rozległe oparzenia
 • Udar cieplny
 • Wyziębienie organizmu
 • Porażenie prądem
 • Podtopienie lub utoniecie
 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • Dokonana próba samobójcza
 • Upadek z dużej wysokościRozległa rana, będąca efektem urazu Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 
W ramach działań Pogotowia i SOR nie można uzyskać:
 
 • Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • Recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłymi
 • Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
 • Skierownia do specjalisty
 • Badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego