D O K U M E N T A C J A   M E D Y C Z N A

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

    1. Pacjentowi, którego ona dotyczy, na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).
    2. Osobie upoważnionej przez pacjenta, na podstawie pisemnego upoważnienia.
    3. Przedstawicielom ustawowym pacjenta :
        - rodzicom – na podstawie dokumentu tożsamości,
        - opiekunom prawnym – na podstawie odpowiednich dokumentów oraz dowodu tożsamości.
    4. Innym, uprawionym organom publicznym i instytucjom.


J A K   U Z Y S K A Ć   D O K U M E N T A C J Ę   M E D Y C Z N Ą

? ? ?

  1. Pobierz i Wypełnij wniosek. (wniosek możesz pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać w siedzibie Pogotowia Ratunkowego ul. Niepodległości 12 piętro I - Administracja.) - Wzór wniosku do pobrania
  2. Jeżeli chcesz uzyskać dokumentację członka rodziny potrzebne będzie upoważnienie. (upoważnienie możesz pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać w siedzibie Pogotowia Ratunkowego ul. Niepodległości 12 piętro I - Administracja.) - Wzór upoważnienia do pobrania
  3. Z wypełnionymi dokumentami zgłoś się do siedziby Pogotowia Ratunkowego w Skawinie ul. Niepodległości 12 piętro I - Administracja. (Możesz także wypełnić wszystkie potrzebne dokumenty na miejscu)
  4. Dokumentację medyczną wydajemy tak szybko jak tylko jest to możliwe.
  5. Za wykonanie odpisu, wyciągu lub kopii dokumentacji nie pobieramy opłat.
  6. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości prosimy zadzwoń do nas tel: 12 276 09 31 godz.8-15