ZAPYTANIE OFERTOWE -(Sukcesywny zakup paliwa płynnego tj.oleju napędowego dla ambulansów medycznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE -(Sukcesywny zakup paliwa płynnego tj.oleju napędowego dla ambulansów medycznych)

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., z późn.zm.) określonego w art.4 pkt.8

5b97abd6-4348-412c-82c3-8f567dfd8a82jpg
Mapa bitowa w Beznazwy-1jpg